Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

Program ?ezmejnega sodelovanja Slovenija-Mad?arska 2007-2013

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Evropski sklad za regionalni razvoj

Prioritás: Az együttmûködési terület vonzerejének növelése

Prednostna naloga: Poveèanje privlaènosti obmoèja sodelovanja
Projekt címe: Folklór határok nélkül

Naslov projekta: Folklora brez meja


Rövid cím (Acronym)/ Akronim: FOLK


Projekt száma: SI-HU-2-1-004

Pogodbe o sofinanciranju st.: SI-HU-2-1-004


Kezdő dátum/ Datum za?etka: 2012.01.10.

Záró dátum/ Datum konca: 2014.08.31.

Időtartam/ Trajanje: 32hónap/ mesecev

Kapcsolat


LARTIS Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u 30.

TEÁOR szerinti besorolása: 85.20
Cégjegyzékszám: 20 09 069672
Adószám: 20395085-2-20 


Közérdekű adatok
Lartis Kft © Minden jog fenntartva