A néprajzi hagyományok rekonstruálása és publikálása a folklór és a néptánc területén.

Itt a már létező, elsősorban id. Horváth Károly és Vajda József gyűjtéseiből rekonstruáljuk a göcseji illetve a muramenti tánchagyományt, a kutatás eredményeit kiadványban és DVD lemez formájában tesszük közzé.

szellemi néprajzi hagyományok rendszerezése, rögzítése: A néprajzi hagyományok rekonstruálása és publikálása a folklór és a néptánc területén. Először a meglévő anyagok szisztematikus átnézése, a célterületet érintő részek kiválasztása, az adott hagyomány rekonstrukciójának megkísérlése, a hiányzó elemek beépítése a szomszédos néprajzi területek hagyományai alapján.

Göcsej és Muravidék néprajzilag különálló, de földrajzilag összefüggő tájegység. Ennek a hagyománynak a közös rekonstrukciója egyszerre világít rá a közös gyökerekre és a helyi eltérésekre, melynek feldolgozását felgyorsítja az országhatárok fizikai eltűnése. Ebből az előnyből kívánja a projekt elérni a közös és párhuzamos rekonstrukciót.

KIADVÁNY >>

Muravidék Kiadvány

Rekonstrukcija in publikacija etnografskih tradicij na podro?ju folklore in ljudskega plesa.

Tukaj rekonstruiramo plesno tradicijo pokrajine Göcsej in pokrajine vzdol? Mure v prvi vrsti iz ?e obstoje?e zbirke st. Karla Horvátha, in Józsefa Vajde, rezultate raziskave bomo objavili v publikaciji ter v DVD formatu.

Sistematizacija intelektualne etnografske tradicije, zapisi: Rekonstrukcija in publikacija etnografskih tradicij na podro?ju folklore in ljudskih plesov. Prvi? sistemati?en pregled obstoje?ega gradiva, izbira delov, ki se nana?ajo na ciljno obmo?je, poskus rekonstrukcije dolo?enetradicije, ter vgraditev manjkajo?ih elementov na podlagi tradicije sosednjih etnografskih obmo?ij.

Göcsej in Pomurje sta etnografsko razli?ni, vendar geografsko povezani regiji. Skupna rekonstrukcija te tradicija isto?asno poudarja skupne korenine in lokalna odstopanja, obdelavo katere pospe?i prenehanje obstoja fizi?ne meje. Na osnovi te prednosti ?eli projekt dose?i skupno in vzporedno rekonstrukcijo.

Kapcsolat


LARTIS Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u 30.

TEÁOR szerinti besorolása: 85.20
Cégjegyzékszám: 20 09 069672
Adószám: 20395085-2-20 


Közérdekű adatok
Lartis Kft © Minden jog fenntartva