Az intézmény neve:      Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola

Címe:          8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Az intézmény OM azonosítója:       102 472

Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: LARTIS Környezetvédelmi és Művészet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u. 30.

Az intézmény vezetője: Az iskola igazgatóját határozott időre a felügyeleti szerv taggyűlése nevezi ki.

Az intézmény működési területe: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területe, valamint Zala megyében felsorolt telephelyek.

 

Az intézmény székhelye: Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Az intézmény telephelyei:

 1. 8992 Bagod, Kossuth u. 15.
 2. 8981 Gellénháza, Iskola. u. 1.
 3. 8991 Teskánd, Rákóczi u. 31.
 4. 8945 Bak, Rózsa F. u. 37/a
 5. 8924 Alsónemesapáti, Kossuth u. 23.
 6. 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 17/21.
 7. 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1/3.
 8. 8960 Lenti, Vörösmarty u. 30.
 9. 8918 Csonkahegyhát, Fő út 24.
 10. 8925 Búcsúszentlászló, Széchenyi u. 4.
 11. 8921 Zalaszentiván, Kinizsi Pál u. 2.
 12. 8900 Zalaegerszeg, Iskola u. 1.
 13. 8960 Lenti Templom tér 5.
 14. 8900 Zalaegerseg,Köztársaság útja 68.
 15. 8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér 1.
 16. 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 21-25.
 17. 8790 Zalaszentgrót, Batthyány Lajos utca 9.
 18. 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 6.
 19. 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc u. 2.

 

Művészeti ágak száma: 4

 

1.   Táncművészet

2.   Színművészet és bábművészet

3.   Képző- és iparművészet

4.   Zeneművészet

 

Táncművészeti ágon: néptánc, modern tánc tanszakon

Szín-és bábművészeti ágon: dráma tanszakon

Zeneművészeti ágon: népzene tanszakon

 

A nevelés és oktatás mind a négy művészeti ágon és azok tanszakjain, a székhelyen és valamennyi telephelyen 12 évfolyamon zajlik (2 év előképző, 6 év alapfok és 4 év továbbképző).

A felsorolt tanszakok a jelentkezések függvényében indulnak az adott tanévben. A tanszakok indításáról az intézmény igazgatója dönt.

 

Az oktatás célja, feladata

Az oktatás célja a táncművészeti, zeneművészeti, képző-és iparművészeti, szín-és bábművészeti ágak alapvető ismeretanyagának és technikájának megismertetése. Törekedjen arra, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenység és a művészetek iránt, segítse a tanuló kreativitásának, improvizációs készségének, képességének kibontakozását. Feladata a felsorolt művészeti ágak ismeretanyagának elmélyítése a tanulókban. Kiemelt feladata a táncművészeti alapismeretek átadása.

 

Tanulói jogviszony

A művészeti iskola tanulója lehet minden 6 és 18 év közötti magyar állampolgárságú személy. A művészeti iskolába való beiratkozás felvételi vizsga nélkül történik. A tanulónak lehetősége van közvetlenül a képzettségének megfelelő szintű évfolyamba lépéshez. Felkészültségét különbözeti vizsgán kell igazolnia. Más intézményből való átjelentkezés esetén a tanulónak a küldő intézmény bizonyítványa alapján lehetősége van köztes évfolyamba való belépésre. A tanulók magasabb évfolyamba való lépésének feltételeit a pedagógiai program vonatkozó fejezete szabályozza.

 

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre.

 

Törvényességi ellenőrzésre a székhely és a Zala megyei telephelyek vonatkozásában Zala Megyei Kormányhivatal jogosult.

 

 

Kapcsolat


LARTIS Nonprofit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Belsőszeg u 30.

TEÁOR szerinti besorolása: 85.20
Cégjegyzékszám: 20 09 069672
Adószám: 20395085-2-20 


Közérdekű adatok
Lartis Kft © Minden jog fenntartva